KHOÁ TU NGÀY AN LẠC
Tại Tịnh Xá Ngọc Hoà

Để các Phật tử thuần thành quý mến đạo có được môi trường tu học theo lời Đức Phật dạy, Tịnh xá Ngọc Hoà tổ chức các khoá tu định kỳ với chương trình cụ thể trong năm 2017 như sau:
Tháng 03: Khóa tu Ngày An Lạc 08: Chủ Nhật 26-03-2017 (29-02 Đinh Dậu)
Tháng 04: Khóa tu Ngày An Lạc 09: Chủ Nhật 16-04-2017 (20-03 Đinh Dậu)
Tháng 05: Khóa tu Ngày An Lạc 10: Chủ Nhật 21-05-2017 (26-04 Đinh Dậu)
Tháng 06: Khóa tu Ngày An Lạc 11: Chủ Nhật 18-06-2017 (24-05 Đinh Dậu)
Tháng 07: Khóa tu Ngày An Lạc 12: Chủ Nhật 16-07-2017 (23-06 Đinh Dậu)
Tháng 08: Khóa tu Ngày An Lạc 13: Chủ Nhật 13-08-2017 (22-06 nhuần Đinh Dậu)
Tháng 09: Khóa tu Ngày An Lạc 14: Chủ Nhật 10-09-2017 (20-07 Đinh Dậu)
Tháng 10: Khóa tu Ngày An Lạc 15: Chủ Nhật 08-10-2017 (19-08 Đinh Dậu)
Tháng 11: Khóa tu Ngày An Lạc 16: Chủ Nhật 12-11-2017 (24-09 Đinh Dậu)
Tháng 12: Khóa tu Ngày An Lạc 17: Chủ Nhật 17-12-2017 (23-10 Đinh Dậu)
THỜI GIAN KHÓA TU: Từ 07h30 đến 16h30.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Tất cả những ai có tâm tầm cầu thân tâm an lạc trong chánh pháp của đức Phật.
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Nhận đăng ký trước ngày bắt đầu khoá tu để tiện việc sắp xếp trang nghiêm nơi tu học.

Xem chi tiết →« Đóng lại

Cách Thức Đăng Ký:
- Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký nhận tại tịnh xá Ngọc Hoà hoặc có thể in phiếu ra từ trang web www.nguonphatphap.net (Phiếu Đăng Ký)
- Trực tiếp đăng ký tại tịnh xá Ngọc Hoà, địa chỉ 13/18 Tân Hoà Đông, P.13, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại 08.38753245
- Đăng ký qua email: tinhxangochoaq6@gmail.com

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hoà
Ni sư Thích Nữ Huệ Liên

Thế Nào Là Người Hiền Trí

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Công Đức Và Hạnh Đức

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Năm Năng Lực Lớn

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bốn Điều Đắc Nhân Tâm

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sống An Vui Chết An Lành

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Pháp Tu Quan Thế Âm

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tu Tại Thế Gian Này

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Gần Phật Là Xa Khổ Đau

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bảy Pháp Để An Vui

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Học Phật Sẽ Thành Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thân Và Tâm Cùng Tu

Thong Tin Video

Nghe Giảng

4 Thái Độ Nhận Thức Cuộc Sống

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Cái Nhìn Của Phàm Phu

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bảy Pháp Diệt Tham Sân Si

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thừa Kế Gia Tài Đức Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Không Lỗi Không Sợ Hãi

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Nên Biết Tâm Mình Xấu Tốt

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Để Thành Tựu Ước Nguyện

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tắm Rửa Tâm Để Được An Vui

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thế Nào Là Sống Tốt Đẹp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sự Hiểu Biết Chân Chính

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bốn Nhớ Nghĩ Chân Chính

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sự Chứng Đắc Tứ Thánh Quả

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Năng Lực Của Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Hiểu Rỏ Thế Nào Là Khổ

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Muốn Bỏ Tham Sân Si

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tự Xét Thấy Tâm Mình

Thong Tin Video

Nghe Giảng

15 Pháp Làm Chủ Tâm

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Quan Điểm Của Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tư Duy Thiện Và Bất Thiện

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Năm Cách An Trú Tư Duy Thiện

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Hoá Giải Tâm Sân

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Hiểu Đúng Chánh Pháp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Lộ Trình Giải Thoát

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Từng Bước Tu Tập

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sự Tầm Cầu Thánh Thiện

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Theo Dấu Chân Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Trí Tuệ Thổi Tắt Lửa Sân

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Mục Đích Cuối Cùng Của Người Tu

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sự Hoà Hợp Theo Chánh Pháp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Pháp Môn Tu Tập Nào Cao Nhất

Thong Tin Video

Nghe Giảng

11 Đức Tính Của Người Con Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thầy Tốt Thì Trò Tốt

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Hiểu Vô Ngã Được Giải Thoát

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Ái Tận Được Giải Thoát

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tháo Gở Mắc Xích Khổ Đau

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Phẩm Hạnh Tác Thành Đệ Tử Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tâm Hết Cấu Uế Là Giải Thoát

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Đường Đi Xuống Và Đường Đi Lên

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Học Để Mở Trí Tu Tập

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Nhân Quả Của Khổ Vui

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Lòng Tin Vững Chắc Với Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sáu Yếu Tố Để Sống Hoà Hợp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Làm Sao Sống Có Hạnh Phúc

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Kho Báu Tâm Linh

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bậc Hữu Học Và Vô Học

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Từ Bỏ Thế Sự

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Ăn Chay Đúng Nghĩa

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Phật Độ Người Khác Đạo

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Nghiệp Ai Nấy Chịu

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Lời Gì Nên Nói

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Có Nhiều Loại Cảm Thọ

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Pháp Môn Tu Tập An Toàn

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Phật Dạy La Hầu La Không Nên Nói Dối

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Quán Niệm Để Chuyển Hoá

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Nên Biết Và Không Nên Biết

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tháo Mở Năm Trói Buộc Thế Gian

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thực Hành Đạo Đức

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Giá Trị Hành Trì Giới Luật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bốn Điều Đáng Sợ Hãi

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Ý Nghĩa Xuất Gia

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Mười Bảy Bước Tu Tập

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Cảm Thọ Nào Nên Được An Trú

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bảy Bậc Hiền Thánh

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Ba Loại Trí Tuệ Của Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Người Giải Thoát Chết Đi Về Đâu

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Có Đạo Đức Thì Có Giải Thoát

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tháo Bỏ Kiến Chấp Ưa Ghét

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Làm Chủ Giác Quan Làm Chủ Hạnh Phúc

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Nên Tránh Học Thuyết Thiếu Đạo Đức

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tư Cách Đạo Sư Của Đức Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tu Tập Mười Chánh Đạo

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Con Đường Hạnh Phúc

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Lạc Nào Cao Hơn Dục Lạc

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tin Phật Và Thực Hành Pháp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bình Đẳng Của Con Người

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Năm Pháp Hổ Trợ Tinh Tấn

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Ái Sinh Khổ

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Có Tội Và Không Có Tội

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sự Trang Nghiêm Của Thầy Và Trò

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Không Giai Cấp Trong Tu Tập

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Nhân Tướng Và Đức Hạnh

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Nhân Cách Thường Ngày Của Đức Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Điều Cần Biết, Cần Tu, Cần Bỏ

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Mười Lý Do Không Giai Cấp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tu Học Đúng Pháp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Chân Lý: Hộ Trì, Giác Ngộ Và Chứng Đạt

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thành Người Xứng Đáng

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Con Đường Đưa Đến Phạm Thiên

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sự Đoạn Trừ Nghiệp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Khuynh Hướng Nào Mục Tiêu Đó

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Người Đáng Nương Tựa

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sự Buông Bỏ Chấp Ngã

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sáu Thanh Tịnh Của Người Giải Thoát

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Pháp Môn Nên Hành Trì Và Không Nên Hành Trì

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Bậc Độc Giác Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thế Nào Là Thánh Chánh Định

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Pháp Môn Niệm Hơi Thở Vào Ra

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Quán Niệm Thân: Phương Pháp Và Kết Quả

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tái Sanh Như Ý

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Pháp An Trú Nội Tâm - 2 Đĩa

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Điều Kỳ Diệu Của Đức Phật

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Phật Học Ứng Dụng Vào Đời Sống

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Sự Kỳ Diệu Của Bậc Chân Tu

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Hiệu Quả Của Ước Nguyện

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tâm Giải Thoát Vô Lượng Và Đại Hành

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thước Đo Người Ngu Và Người Trí

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Năm Vị Thiên Xứ

Thong Tin Video

Nghe Giảng

An Trú Trong Hiện Tại

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Nghiệp Là Nhân Của May Mắn Và Bất Hạnh

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Vận Hành Của Nghiệp

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Phương Pháp Buông Xả Để Giải Thoát

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Buông Xả Trần Cảnh

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Thoát Khỏi Tranh Cãi

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Tứ Thánh Đế

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Cúng Dường Và Quả Phước

Thong Tin Video

Nghe Giảng

Không Chấp Thủ Không Khổ Đau

Thong Tin Video

Nghe Giảng
Kính chúc quý vị gần xa thân khoẻ tâm an !